แม น ํา ลพบุรี

วัดพุน้อย" จัดเสวนาวิชาการ เรื่องอนาคตมรดกทางวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำ .... โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดกุฏีทอง. การเปลี่ยนแนวของแม่น้ำเจ้าพระยาจากบางแก้วถึงบางไทร - สำนักพัฒนาแหล่ง .... ที่ดินติดถนนลพบุรี-บ้านแพรก ด้านหลังติดแม่น้ำลพบุรี (เจ้าของขายเอง .... ล่องเรือชม "เกาะเมืองอยุธยา"